Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Kőváry Orsolya e.v. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://kovaryorsolya.booked4.us/ honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

  1. A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Kőváry Orsolya e.v.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 4.em.115.
Nyilvántartásiszám: 50193525
Adószám: 79451084-1-42
Email cím: kovary.orsolya@exceltitok.hu
Telefonszám: +36302263035

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a https://kovaryorsolya.booked4.us/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) időpont foglalási lehetőséget biztosít személyesen, valamint online csevegő program használatával tartandó informatikai oktatásra a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók bővítsék informatikai ismereteiket.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében részére oktatást tartson. A szerződés tárgyát képezi az oktatási alkalmak megtartása, valamint az oktatás ideje alatt és azt követően az oktatáshoz kapcsolódó segítségnyújtás. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Kőváry Orsolya, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a https://kovaryorsolya.booked4.us/ weboldalon időpont lefoglalásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6.         A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató az igénybe vett oktatási szolgáltatásnál feltüntetett összegre jogosult.

7.         A megbízási díj teljesítése

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

8.         Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9.         Óralemondás

A Szolgáltatót kizárólag ünnepnapok munkaszüneti napok, valamint rendkívüli körülmények (pl. oktató betegsége) esetén illeti meg az óralemondás joga. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználót haladéktanul értesíti az elmaradt órát pedig közösen egyeztetett időpontban bepótolják.

A Felhasználó az óralemondást 48 órán belül díjmentesen nem mondhatja le. 48 órán belüli lemondás díja 10.000 Ft, 12 órán belüli lemondás díja 15.000 Ft.

10.       Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

11.       Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

12.       A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

13.       Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

14.       Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: kovary.orsolya@exceltitok.hu, info@exceltitok.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Fővárosi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://irodatunder.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon.